Creatieve coaching 10+/jongeren

kunstzinnige counseling

Door middel van kunstzinnige opdrachten laat je iemand letterlijk verbeelden en vormgeven wat er in ze leeft of wat ze kunnen gebruiken/nodig hebben. Eigenlijk zoals een visualisatie, maar dan gematerialiseerd! (├ęcht / tastbaar maken) Vaak is een visualisatie het uitgangspunt.

Door een situatie uit te tekenen, krijg je er meer inzicht in. Door emoties te schilderen, kun je ze daarna loslaten. Door je wens in klei vorm te geven, is er al een eerste aanzet in de realiteit.

Bij kunstzinnige counseling gaat het er niet om iets moois te maken. De schoonheid van het eindresultaat is ondergeschikt aan de helende kracht van het creatieve proces. Omdat het werkstuk altijd een afspiegeling is van jou innerlijke processen, die we samen nader gaan onderzoeken.

Creatieve opdrachten werken juist goed omdat je vaak niet goed onder woorden kunt brengen wat je zou willen zeggen, wat je voelt of liever niet bij stil wil staan. Omdat je via het werkstuk praat, wordt er afstand van genomen en valt de weerstand weg. Dat helpt om een laagje dieper te kijken.

Je werkt aan inzicht en bewustwording en leert je probleemoplossend vermogen te vergroten, door het creatieve werkstuk als ingang en spiegel te gebruiken.

Waarom creativiteit?

Creativiteit:

  • brengt de energiestroom op gang als deze geblokkeerd is
  • helpt in het hier en nu te zijn
  • geeft ontspanning en ruimte in het hoofd
  • helpt buiten de kaders te denken
  • helpt gevoelens op een rijtje te zetten
  • helpt flexibeler en vrijer met het leven om te gaan
  • helpt gevoelens te uitten
  • helpt contact te maken met ons onbewuste
  • helpt het onbewuste bewust te maken

Bij Creatieve coaching werk je dus procesgericht in plaats van resultaatgericht. Onder het begrip ‘creatief proces’ versta ik de energie en innerlijke beweging die ontstaat bij het uitvoeren van een creatieve opdracht! Zeer geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar en jongeren!

Spreekt jou dit aan, voel je dan van harte welkom!